To Sir Phillip, With Love-Bulgaria - Julia Quinn

Aug 5, 2022 · IBIS/Ибис · isbn: 9786191573905

Bulgaria
Buy this Book

Do you have more info about this edition? Contact JQ's web team.

На сър Филип, с любов

(Bulgarian edition of To Sir Phillip, With Love)

Book 5 of the Bridgerton Series

Сър Филип се нуждае от съпруга. Той знае, че според стандартите на висшето общес­т­во Елоиз Бриджъртън е вече стара мома, и предполага, че няма да е придирчива, а по-скоро отчаяно ще копнее да получи предложение за брак. Само че тя съвсем не се оказва онова, което въображението му е рисувало. Красивата жена на прага му е всичко друго, но не и тиха и кротка… 

Елоиз Бриджъртън не може да се омъжи за някого, когото никога не е срещала! Да не би сър Филип да си мисли, че си е изгубила ума? Но писмото с предложението му не напуска мис­лите ѝ и преди да се усети, тя се озовава в карета на път към неговия дом, като се надява, че той ще се окаже нейната перфектна половинка. Само че… той не е. Сър Филип е малко недодялан и съвсем различен от лондонските джентълмени, надпреварвали се за ръката ѝ. Но когато се усмихва, останалият свят просто изчезва…

Bulgarian Editions

More Editions in Bulgarian →

The books and the shows come together here.