The Viscount Who Loved Me -Vietnam - Julia Quinn

Jan 1, 2012 · Nxb Hội Nhà Văn · isbn: 8936024918132

Vietnam
Buy this Book

Do you have more info about this edition? Contact JQ's web team.

Tử Tước Và Em

(Vietnamese edition of The Viscount Who Loved Me)

Book 2 of the Bridgerton Series

Chàng – một tử tước cao ngạo ăn chơi trác táng hạng nhất London đang có ý muốn kết hôn trong năm nay. Và người chàng để mắt tới không ai khác ngoài Edwina xinh đẹp, em gái nàng.

Nàng – một cô gái thông minh, bướng bỉnh, đang muốn chọn chồng cho em gái. Và lẽ dĩ nhiên người nàng muốn chọn cho Edwina không thể nào và không bao giờ là chàng.

Thế rồi định mệnh đưa đẩy, người nàng muốn em gái mình tránh xa nhất lại là người đưa nàng vào vòng say mê…

Vietnamese Editions

More Editions in Vietnamese →

The books and the shows come together here.