When He Was Wicked-Netherlands - Julia Quinn

Apr 12, 2021 · Boekerij · isbn: 902259260X

The Netherlands
Buy this Book

Do you have more info about this edition? Contact JQ's web team.

Een royale vergissing

(Dutch edition of When He Was Wicked)

Book 6 of the Bridgerton Series

Francesca Bridgerton ontmoette Michael Stirling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet zich een beslissend moment voor waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een wonder dat hij zich staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door haar schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk – met Michaels neef.

Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer dan een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen?

Dutch Editions

More Editions in Dutch →

The books and the shows come together here.