To Sir Phillip, With Love-Netherlands - Julia Quinn

Jan 19, 2021 · Boekerij · isbn: 9022590895

The Netherlands
Buy this Book

Do you have more info about this edition? Contact JQ's web team.

De hand van de gravin

(Dutch edition of To Sir Phillip, With Love)

Book 5 of the Bridgerton Series

Eloise Bridgerton is achtentwintig en nog altijd ongehuwd. In de negentiende-eeuwse high society maakt haar dat al bijna een oude vrijster. Uit medelijden vraagt weduwnaar Sir Phillip de ‘onhuwbare’ vrouw ten huwelijk. Maar als hij Eloise eenmaal ontmoet en erachter komt hoe slim en aantrekkelijk ze is, vreest Phillip dat hij meer reden heeft om naar haar te verlangen dan zij naar hem.

Dutch Editions

More Editions in Dutch →

The books and the shows come together here.