An Offer from a Gentleman-Israel - Julia Quinn

Nov 28, 2022 · אהבות הוצאה לאור · isbn: 978-965-7029-75-6

Israel
Buy this Book

Do you have more info about this edition? Contact JQ's web team.

הצעה מג'נטלמן

(Hebrew edition of An Offer from a Gentleman)

Book 3 of the Bridgerton Series

?האם היא תקבל את הצעתו לפני שהאורלוגין יכה חצות

סופי בקט מעולם לא חלמה שתוכל להתגנב לנשף המסכות המפורסם של ליידי
ברידג׳רטון – או שהנסיך מהאגדות ימתין לה שם. סופי היא ביתו של רוזן, אך
לאחר מותו, אימה החורגת והמרשעת הפכה אותה למשרתת בביתה. אלא
שעתה, מסתחררת בזרועותיו החסונות של בנדיקט ברידג׳רטון האבירי ויפה
התואר, היא מרגישה כמו בת מלכות. למרבה הצער היא יודעת שכול הקסם הזה
.יעלם עם בשעת חצות

מי הייתה האישה המרהיבה הזו? מאז אותו לילה מכושף, דמותה המזהירה
סנוורה את בנדיקט מלראות כול אשה אחרת. היחידה שמושכת את עינו היא
יפיפייה בבגדי משרתת, שנדמית מוכרת באופן מוזר ושאותה הוא מרגיש חובה
בלתי מוסברת להציל. הוא נשבע למצוא ולהתחתן עם העלמה המסתורית שלו
מהנשף, אבל המשרתת עוצרת הנשימה הזו מחלישה אותו מרוב תשוקה אליה.
אם בנדיקט יציע לה את ליבו, האם בכך יקריב את הסיכוי היחיד שלו לאהבת
?אמת

Hebrew Editions

More Editions in Hebrew →

The books and the shows come together here.