The Duke and I -Israel - Julia Quinn

Sep 15, 2020 · אהבות הוצאה לאור · isbn: 9789657648674

Israel
Buy this Book

Do you have more info about this edition? Contact JQ's web team.

הדוכס ואני

(Hebrew edition of The Duke and I)

Book 1 of the Bridgerton Series

לונדון מוצפת בימים אלו שמועות עקשניות הגורסות כי סיימון באסט עומד להציע
נישואין לאחותו של חברו הטוב ביותר, דפני ברידג’רטון היפה שכבר עברה את
תקופת פרקה. אבל שניהם, גם סיימון, שאין בכוונתו להתחתן לעולם, וגם דפני,
יודעים את האמת; שהכול חלק מתרמית; תוכנית שרקמו יחד כדי להגן על סיימון
– מפני האימהות הדורסניות של החברה הגבוהה וכדי לעזור לדפני למשוך
מחזרים ראויים, עכשיו, כאשר ידוע לכל שהיא מוצאת חן בעיניו של הדוכס
.האופנתי

אבל בעוד דפני רוקדת בזרועותיו של סיימון, נשף אחר נשף, היא מתקשה יותר
ויותר להזכיר לעצמה שהחיזור הזה הוא זיוף אחד גדול. אולי זה החיוך הזדוני
שלו, או עיניו החורכות אותה בכל פעם שהוא מביט בה. מה שברור הוא שדפני
מתאהבת. עכשיו היא חייבת לעשות את הבלתי אפשרי ולשכנע את ההולל הנאה
שהתוכנית הקטנה והחכמה שלהם צריכה להשתנות מעט ושהדבר ההגיוני ביותר
!בשבילם יהיה להתאהב… באמת

Hebrew Editions

More Editions in Hebrew →

The books and the shows come together here.