The Viscount Who Loved Me-Israel - Julia Quinn

Aug 3, 2021 · אהבות הוצאה לאור · isbn: 978-965-7029-65-7

Israel
Buy this Book

Do you have more info about this edition? Contact JQ's web team.

הוויקונט שאהב אותי

(Hebrew edition of The Viscount Who Loved Me)

Book 2 of the Bridgerton Series

1813 נפתחה עונת הנשפים של שנת 1814, והסיכויים שנראה איזשהם שינויים לעומת
קלושים. שדרות החברה מתמלאות שוב אימהות שאפתניות, שמטרתן
היחידה היא לראות את בנותיהן היקרות נישאות לרווקים מושבעים. הוויכוחים
בין האימהות מצביעים על כך שהוויקונט ברידג’רטון הוא המציאה של השנה
הנוכחית ואכן, אם שערו של האיש המסכן נראה פרוע וסתור, זה מפני שאינו יכול
ללכת לשום מקום מבלי שאיזו עלמה צעירה תעפעף לעברו בריסיה בחיוניות
ובמהירות כזאת, שתייצר משב רוח בעוצמה של הוריקן. נראה כי העלמה
,הצעירה היחידה, שאינה מעוניינת בברידג’רטון, היא העלמה קת’רין שפילד,
.ולמעשה, יחסה לוויקונט גובל לעיתים בעוינות

וזאת הסיבה, קורא יקר, שמחברת שורות אלו חשה כי שידוך בין ברידג’רטון
.לעלמה שפילד יהיה בדיוק מה שיחיה את העונה, המשמימה ברובה

1814 חדשות החברה הגבוהה של ליידי וויסלדאון, 13 באפריל

Hebrew Editions

More Editions in Hebrew →

The books and the shows come together here.